Disclaimer - Stichting Veteranen Hart van Brabant

Title
Ga naar de inhoud

Disclaimer van

Stichting Veteranen Hart van Brabant


Disclaimer voor onze Website
Stichting Veteranen Hart van Brabant (Kamer van Koophandel: 60039795), hierna te noemen Stg HvB, verleent u hierbij toegang tot https://veteranenhartvanbrabant.nl ("Website van Stichting Veteranen Hart van Brabant") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Stg HvB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stg HvB spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stg HvB. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stg HvB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stg HvB. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stg HvB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
© 2019 - Stichting Veteranen Hart van Brabant.
Powered by Twenty-four Seven. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Veteranen Hart van Brabant
Matterhornstraat 1
5022 PA Tilburg

T 013 - 30 500 55

K.v.K. 60039795  RSIN 853742157
Terug naar de inhoud