Doelstelling - Stichting veteranen hart van brabant

Ga naar de inhoud

Doelstelling

De Stichting heeft als doelstelling, om op een laagdrempelige wijze bruggen te bouwen voor, van en naar veteranen. Deze verbindingen zijn gebaseerd op de pijlers evenementen, educatie en zorg. Zoals ook zichtbaar is in ons logo, zal de veteraan altijd centraal staan. Omdat de stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg, zal zij zich met name richten op het "Hart van Brabant".

Evenementen
De Stichting is projectmanager voor de organisatie van de Regionale Veteranendag, zij organiseert deze in opdracht van de deelnemende gemeenten en ontvangt hiervoor subsidie.
Om na de veteranendag de contacten met de regionale veteranen warm te houden, is er eens per maand de Veteranen Netwerkborrel.
Aangezien het gezin ook een belangrijke rol speelt in het leven van een veteraan, wordt er achter de schermen ook gewerkt aan evenementen voor het hele gezin.

Educatie
Voor het project "Verhalen van Veteranen" is de stichting regiocoördinator van groot Tilburg. Veteranen worden ingezet om gastlessen en presentaties te geven op scholen, bij bedrijven en bij verenigingen. De lezingen zullen uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de waardering, respect en begrip voor deze (oud-) militairen, die namens Nederland zijn ingezet in de dienst van vrede.

Zorg
Om veteranen te kunnen steunen in hun dagelijkse leven, zijn er verschillende onderdelen opgenomen in het onderwerp zorg.
De stichting heeft een aantal veteranenhelpers in zijn netwerk. Deze nuldelijnshelpers zijn opgeleid om een veteraan in nood bij te staan in zijn hulpvraag. Zij zijn allen opgeleid en in het bezit van het diploma "Veteranenhelper" van Stichting "de Basis".
Voor veteranen met een praktische hulpvraag, wordt er gewerkt aan het samenstellen van een "klusteam". Het doel is, om veteranen te helpen/ondersteunen met de praktische beperking waar hij/zij tegenaan loopt. Bijvoorbeeld: het opnieuw bestraten van een tuin, of het schilderen van zijn/haar woning.
Om een veteraan in financiële nood bij te kunnen staan, zullen we binnen afzienbare tijd het "Sociaal Fonds" lanceren. Met behulp van dit fonds kunnen we veteranen een financieel duwtje in de rug geven.

Continuïteit
Omdat de stichting geen winst maakt en al haar gelden investeert in haar doelstellingen, zijn wij volledig afhankelijk van donateurs en sponsoren. Tevens is het mogelijk om erfenissen, schenkingen en legaten na te laten aan de organisatie.
Om uw financiële steun aan de stichting zo vriendelijk mogelijk te maken, hebben we bij de Belastingdienst een aanvraag "Beschikking ANBI" ingediend. Meer informatie hierover volgt later.

© 2014 - Conective. Alle rechten voorbehouden.
Hosting en design conective.nl
Terug naar de inhoud